Home

EBOLA

Het fagg neemt actief deel aan het beheer van het eboladossier.

Lees meer over de rol van het fagg

Voor meer informatie kan u terecht op:

Externe link 

OFF ON

off on

De kans op elektriciteitsschaarste is deze winter reëel 
Samen kunnen we het risico op stroomonderbrekingen verminderen. 
Gewoon door - net als de overheid en tal van bedrijven - ons individueel verbruik te matigen. 
Doe vooral mee tussen 17 en 20 uur om de dagelijkse elektriciteitspiek te beperken. 

 OFFExterne link& we blijven ONExterne link

 

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013

JPG JV 2013 cover

Het jaarverslag “Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013” is beschikbaar:
 
 U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg-afmps.be

NEWS

 • Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen met BCG (OncoTICE en BCG-medac)

  18-02-2015

  Het fagg werd op de hoogte gebracht van de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen OncoTICE en BCG-medac gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van blaaskanker. In afwachting van de terugkeer op de markt van één van deze geneesmiddelen of allebei, stellen de experten van het fagg andere benaderingen voor en geven zij ook aanbevelingen voor het rationeel gebruik van de eventueel nog beschikbare OncoTICE en BCG-medac.

  lees meer
 • Aanbevelingen van het PRAC (februari 2015)

  13-02-2015

  Tijdens de bijeenkomst van februari 2015, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het EMA aanbevelingen geformuleerd over hydroxyzine bevattende geneesmiddelen.

  lees meer
 • Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium via smartphone en tablet

  10-02-2015

  Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI, vzw) heeft een mobiele applicatie ontwikkeld voor smartphone en tablet die de inhoud van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (Repertorium) ontsluit.

  lees meer
 • Fagg voert verbeteractieplan in

  05-02-2015

  Het fagg heeft een verbeteractieplan ontwikkeld met zes verbeterpunten die werden gekozen na de zelfevaluatie “klantenbenadering” en de externe bevraging van de tevredenheid, “industrie” en “gezondheidszorgbeoefenaars”.

  lees meer
 • Adviezen van het CHMP - januari 2015

  04-02-2015

  Tijdens deze bijeenkomst heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA:European Medicines Agency) de volgende adviezen verstrekt:

  lees meer
 • VIG-NEWS : editie van Januari 2015

  03-02-2015

  De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) is nu beschikbaar. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

  lees meer
 • GVK Biosciences, India: Europese aanbeveling tot schorsing

  23-01-2015

  Volgend op de inspectie van GVK Biosciences, India en de vaststelling van inbreuken op het vlak van Goede Klinische Praktijken (GCP), beveelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de schorsing van de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van de betrokken geneesmiddelen aan.

  lees meer
 • Call Center “Registration”: uitbreiding van het team in 2015

  21-01-2015

  Door een onderbemanning van het Call Center Registration in 2014 heeft dit een achterstand in de verwerking van de aanvragen ingediend via de mailbox “registration@fagg.be” teweeggebracht. Ondertussen werd het team uitgebreid en werd er een procedure uitgewerkt zodat de nieuwe aanvragen en de achterstand op een snelle manier verwerkt kunnen worden.

  lees meer

Alle « news »

Laatste update op 30 januari 2015