Home

OFF ON

off onHet fagg steunt de campagne 

De kans op elektriciteitsschaarste is deze winter reëel 
Samen kunnen we het risico op stroomonderbrekingen verminderen. 
Gewoon door - net als de overheid en tal van bedrijven - ons individueel verbruik te matigen. 
Doe vooral mee tussen 17 en 20 uur om de dagelijkse elektriciteitspiek te beperken. 

 OFFExterne link& we blijven ONExterne link

 

EBOLA

 

Het fagg neemt actief deel aan het beheer van het dossier Ebola:

-     op nationaal niveau, met name in het kader van de werkgroepen ingesteld binnen de FOD Volksgezondheid;

-     op internationaal niveau, met name via het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA: European Medicines Agency).

 

Info:

·       Coördinatie in België via de FOD VolksgezondheidExterne link;

·       Info via de website van het EMAExterne link;

·       Opvolging door de WGOExterne link.

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013

JPG JV 2013 cover

Het jaarverslag “Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013” is beschikbaar:
 
 U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg-afmps.be

NEWS

 • EDQM, Raad van Europa en FAGG ontmoeten de media

  21-11-2014

  Onder het Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa, heeft het Europees Directoraat voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen & Gezondheidszorg (EDQM), als onderdeel van de viering van haar 50ste verjaardag, samen met het Belgisch Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een workshop voor journalisten georganiseerd om de activiteiten van de twee instellingen voor te stellen en om een debat te houden over de rol die de media kan spelen in onderwerpen die patiënten direct aanbelangen zoals de strijd tegen namaakgeneesmiddelen en het gebruik, de perceptie en de kwaliteit van generische geneesmiddelen.

  lees meer
 • Klachten……Wat doet het fagg ermee?

  14-11-2014

  Als publieke dienst verbindt het fagg zich ertoe om een klantgerichte politiek te voeren en een klantgerichte cultuur te ontwikkelen. Onze basismissie bestaat eruit een dienst of product aan te bieden die beantwoordt aan de verwachtingen van onze klanten, met respect voor de reglementering. Toch kan het gebeuren dat de geleverde dienst niet voldoet aan uw verwachtingen en dat u een klacht wenst in te dienen.

  lees meer
 • 15/12/14: uiterste datum voor de indiening van dossiers tot het bekomen van een vergunning voor het in handel brengen

  14-11-2014

  Aangezien het FAGG tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten is, raden wij u aan om 15 december 2014 als uiterste datum te zien voor het indienen van uw aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het in de handel brengen, variaties, vijfjaarlijkse hernieuwingen en aanvragen tot parallel invoer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of diergeneeskundig gebruik. Voor aanvragen die na deze datum worden ingediend, zal de validatie pas gestart worden vanaf 5 januari 2015.

  lees meer
 • Informatie ter attentie van KMO’s

  13-11-2014

  Op vraag van de KMO’s, werd er een specifieke webpagina gecreëerd met als doel hen beter bekend te maken met de structuur van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en om hen te helpen bij het zoeken van informatie.

  lees meer
 • Aanbevelingen van het PRAC (november 2014)

  07-11-2014

  Tijdens de bijeenkomst van november 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) aanbevelingen geformuleerd over Corlentor/Procoralan.

  lees meer
 • 2de Farmacovigilantiedag 9 december

  03-11-2014

  Op dinsdagnamiddag 9 december 2014 organiseert de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) voor de tweede maal haar farmacovigilantiedag/journée pharmacovigilance voor artsen, officina- en ziekenhuisapothekers. Doch ook iedereen met een andere achtergrond maar met een interesse voor farmacovigilantie is sowieso welkom.

  lees meer
 • PRAC-herziening bevestigt niet dat er een toename is van hartproblemen bij gebruik van testosteron bevattende geneesmiddelen

  23-10-2014

  Het PRAC beveelt aan dat de geneesmiddelen verder kunnen worden toegediend in hun vergunde indicaties

  lees meer
 • Chloorhexidine-oplossingen voor uitwendig gebruik: PRAC aanbeveling

  17-10-2014

  Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd betreffende het gebruik van chloorhexidine-oplossingen bij prematuren

  lees meer

Alle « news »

Laatste update op 03 november 2014