Home

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013

JPG JV 2013 cover

Het jaarverslag “Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013” is beschikbaar:
 
 U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg-afmps.be

EBOLA

 

Het fagg neemt actief deel aan het beheer van het dossier Ebola:

-     op nationaal niveau, met name in het kader van de werkgroepen ingesteld binnen de FOD Volksgezondheid;

-     op internationaal niveau, met name via het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA: European Medicines Agency).

 

Info:

·       Coördinatie in België via de FOD VolksgezondheidExterne link;

·       Info via de website van het EMAExterne link;

·       Opvolging door de WGOExterne link.

NEWS

Alle « news »

Laatste update op 29 oktober 2014