Home

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

NEWS

 • Risico's verbonden aan het gebruik van hyaluronzuur in het kader van borstvergrotingen

  11-07-2014

  Hyaluronzuur is een stof die in verschillende medische domeinen wordt gebruikt...

  lees meer
 • Aanbevelingen van het PRAC (juli 2014)

  11-07-2014

  Tijdens de bijeenkomst van juli 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) aanbevelingen geformuleerd over bromocriptine bevattende geneesmiddelen en over methadon. Voor de herziening van valproaat werd een tussentijdse update gepubliceerd.

  lees meer
 • Paracetamol bevattende geneesmiddelen voor orale toediening: richtlijnen

  08-07-2014

  Het fagg heeft richtlijnen opgesteld voor paracetamol bevattende geneesmiddelen voor orale toediening, met als doel de Samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiters van deze geneesmiddelen te harmoniseren

  lees meer
 • Antibioticagebruik in de diergeneeskunde: waakzaamheid geboden

  03-07-2014

  Onzorgvuldig en overmatig antibioticumgebruik in de diergeneeskunde vormt een risico zowel voor de volksgezondheid als de dierengezondheid omdat dit het ontstaan van resistente bacteriestammen bevordert. Om het oordeelkundig gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde te bevorderen en de professionelen in de sector te sensibiliseren, werkt het fagg nauw samen met de Universiteit van Gent. Daarbij wordt de consumptie van antibiotica in de diergeneeskunde nauwlettend opgevolgd via de verkoopscijfers van de distributie. Het vijfde BelVet-Sac rapport (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption) is nu beschikbaar.

  lees meer
 • PRAC juni 2014: start van nieuwe referral

  13-06-2014

  Tijdens de bijeenkomst van juni 2014, werd er door het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) een nieuwe referral opgestart voor de evaluatie van de cardiovasculaire risico’s bij een langdurig gebruik van hoge dosissen ibuprofen

  lees meer
 • Nieuwe Verordening inzake klinische proeven

  28-05-2014

  Op 27.05.2014 werd de nieuwe Verordening inzake klinische proeven gepubliceerd in het Europees publicatieblad. In de loop van de komende twee jaar zal deze nieuwe Verordening de bestaande regelgeving rond klinische proeven met geneesmiddelen vervangen. In België gaat het dan over de Wet inzake experimenten op de menselijke persoon.

  lees meer
 • VIG-NEWS : editie van Mei 2014

  26-05-2014

  De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) is nu beschikbaar. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

  lees meer
 • Belgische deelname aan jaarlijkse internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen, PANGEA VII.

  26-05-2014

  Van 13 tot 20 mei 2014 vond opnieuw een internationaal gecoördineerde actie plaats: Pangea VII, gericht tegen de illegale online verkoop van namaakgeneesmiddelen en van niet-vergunde geneesmiddelen, en met de bedoeling het publiek bewuster te maken voor de mogelijke gezondheidsrisico’s. Deze actie werd gecoördineerd door Interpol, de Werelddouaneorganisatie (WDO), het Permanent Forum over Internationale farmaceutische criminaliteit (PFIPC), de Heads of Medicines Agencies Working Group of Enforcement Officers (HMA WGEO), de farmaceutische industrie en de sector van elektronische betalingen.

  lees meer

Alle « news »

Laatste update op 10 april 2014