Home

Generische of originele geneesmiddelen

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)
lanceert een campagne die de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van generische geneesmiddelen onderlijnt.
Klik hierExterne link voor meer informatie.

 

Banner Generishe geneesmiddelen

Spot 1 (MP3, 1.15 MB)

Spot 2 (MP3, 1.15 MB)

EBOLA

Het fagg neemt actief deel aan het beheer van het eboladossier.

Lees meer over de rol van het fagg

Voor meer informatie kan u terecht op:

Externe link 

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013

JPG JV 2013 cover

Het jaarverslag “Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013” is beschikbaar:
 
 U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg-afmps.be

NEWS

 • PRAC mei 2015: start van 2 nieuwe referrals

  12-05-2015

  Tijdens de bijeenkomst van mei 2015, werden er door het PRAC 2 nieuwe referrals opgestart: de referral van inhalatiecorticosteroïden gebruikt bij de behandeling van chronisch obstructief longlijden (COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en de referral van Tysabri

  lees meer
 • Adviezen van het CHMP - april 2015

  11-05-2015

  Tijdens deze bijeenkomst heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) de volgende adviezen verstrekt:

  lees meer
 • Onderzoek naar mogelijke problemen met naalden Terumo – onderzoek afgerond

  07-05-2015

  Uit de inspecties en de onderzoeken blijkt het gezondheidsrisico van naalden van Terumo verwaarloosbaar. De betrokken autoriteiten bevestigen de aanbeveling om geen behandelingen uit te stellen of stop te zetten (zie ook de berichten van 25.03.2015 en 26.03.2015).

  lees meer
 • Vermagerproducten met 2,4-dinitrofenol

  06-05-2015

  Het fagg waarschuwt voor illegale en gevaarlijke vermagerproducten die 2,4-dinitrofenol of DNP bevatten.

  lees meer
 • Gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen

  05-05-2015

  Het fagg, het FAVV en de FOD willen de dierenartsen er op wijzen dat een samenvattend document in verband met het gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen werd opgesteld en op de website van het fagg werd geplaatst. In dit document worden de regels vermeld die van toepassing zijn volgens de categorie waartoe het dier behoort (voedselproducerend of niet voedselproducerend) en ook enige toelichting betreffende het cascadesysteem. Deze regels houden geen rekening met de bepalingen inzake dopingpraktijken voor wedstrijden.

  lees meer
 • Platform « Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen »

  30-04-2015

  Op initiatief van het platform « Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen » dat alle betrokken actoren verenigt (fagg, BCFI, RIZIV, verzekeringsinstellingen, beroepsverenigingen van de farmaceutische industrie, vertegenwoordigers van de apothekers, de ziekenhuisapothekers en de groothandelaars), werd een uniek meldpunt bij het fagg opgericht teneinde de farmaceutische industrie toe te laten om de commercialisatie van ieder vergund geneesmiddel te melden alsook de tijdelijke of definitieve stopzetting ervan. De informatie wordt alle werkdagen bijgewerkt op de site van het fagg.

  lees meer
 • PRAC beveelt aan het advies over het gebruik van hoge doses ibuprofen bij te werken

  29-04-2015

  Herziening bevestigt licht verhoogd cardiovasculair risico bij een dagelijkse dosis van 2400 mg of meer

  lees meer
 • Nieuwe bewustmakingscampagne: “Generisch of origineel: geen verschil voor de gezondheid”

  24-04-2015

  Deze nieuwe campagne heeft een eenvoudige boodschap. Ziet u een verschil? Zoek niet. Voor uw gezondheid is er geen verschil tussen generische en originele geneesmiddelen.

  lees meer

Alle « news »

Laatste update op 14 mei 2015