Home

Generische of originele geneesmiddelen

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)
lanceert een campagne die de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van generische geneesmiddelen onderlijnt.
Klik hierExterne link voor meer informatie.

 

Banner Generishe geneesmiddelen

Spot 1 (MP3, 1.15 MB)

Spot 2 (MP3, 1.15 MB)

EBOLA

Het fagg neemt actief deel aan het beheer van het eboladossier.

Lees meer over de rol van het fagg

Voor meer informatie kan u terecht op:

Externe link 

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013

JPG JV 2013 cover

Het jaarverslag “Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013” is beschikbaar:
 
 U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg-afmps.be

NEWS

 • Metaal-metaal heupprothesen - rapport SCENIHR

  22-07-2015

  Naar aanleiding van de publicatie van het SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) rapport betreffende de analyse van risico’s gerelateerd aan de implantatie van een metaal-metaal heupprothese, heeft het FAGG een brief gestuurd aan de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars.

  lees meer
 • Publieksraadpleging: gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van melanoom in een klinische proef

  22-07-2015

  De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel Talimogene laherparepvec van de firma Amgen, bedoeld om melanoom te behandelen. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 22 juli tot en met 22 augustus 2015.

  lees meer
 • SATIVEX: beschikbaarheid voor de Belgische patiënt

  17-07-2015

  Het geneesmiddel Sativex (spray voor oromucosaal gebruik), op basis van twee cannabisextracten, werd in België door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten vergund in augustus 2012.

  lees meer
 • PRAC juli 2015: EMA gaat veiligheidsprofiel van vaccins tegen humaan papillomavirus (HPV) beter karakteriseren

  13-07-2015

  Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) is gestart met een herziening van de HPV-vaccins om bepaalde aspecten van hun veiligheidsprofiel beter te karakteriseren. ...

  lees meer
 • Strattice (Lifecell corporation), medisch hulpmiddel, uit voorzorgsmaatregel geschorst voor borstreconstructies

  13-07-2015

  Het implanteerbare medisch hulpmiddel Strattice is een chirurgisch netje voor het versterken of herstellen van weke delen bij onder meer hernia's en borstreconstructie.

  lees meer
 • Aanbevelingen CMDh juni :

  12-07-2015

  De CMDh is een Europees besluitvormend orgaan dat verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de Wederzijdse erkennings- en Decentrale procedures. Verder worden ook alle nationaal geregistreerde producten besproken die op grond van een potentieel ernstig risico voor de volksgezondheid werden doorverwezen naar het geneesmiddelenbewakingscomité Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) voor discussie.

  lees meer
 • Adviezen van het CHMP - juni 2015

  12-07-2015

  Tijdens deze bijeenkomst heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) de volgende adviezen verstrekt:

  lees meer
 • Folder over medische hulpmiddelen

  10-07-2015

  Het fagg publiceert een folder "Aflevering van medische hulpmiddelen in een voor het publiek opengestelde apotheek" om de officina-apothekers te ondersteunen bij de dagelijkse aflevering van medische hulpmiddelen en te informeren over het herkennen van een een medisch hulpmiddel, het verifiëren van de conformiteit ervan, het melden van incidenten met medische hulpmiddelen en de reglementering die van toepassing is.

  lees meer

Alle « news »

Laatste update op 10 juli 2015