Home

EBOLA

Het fagg neemt actief deel aan het beheer van het eboladossier.

Lees meer over de rol van het fagg

Voor meer informatie kan u terecht op:

Externe link 

OFF ON

off on

De kans op elektriciteitsschaarste is deze winter reëel 
Samen kunnen we het risico op stroomonderbrekingen verminderen. 
Gewoon door - net als de overheid en tal van bedrijven - ons individueel verbruik te matigen. 
Doe vooral mee tussen 17 en 20 uur om de dagelijkse elektriciteitspiek te beperken. 

 OFFExterne link& we blijven ONExterne link

 

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013

JPG JV 2013 cover

Het jaarverslag “Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013” is beschikbaar:
 
 U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg-afmps.be

NEWS

 • GVK Biosciences, India: Europese aanbeveling tot schorsing

  23-01-2015

  Volgend op de inspectie van GVK Biosciences, India en de vaststelling van inbreuken op het vlak van Goede Klinische Praktijken (GCP), beveelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de schorsing van de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van de betrokken geneesmiddelen aan.

  lees meer
 • Call Center “Registration”: uitbreiding van het team in 2015

  21-01-2015

  Door een onderbemanning van het Call Center Registration in 2014 heeft dit een achterstand in de verwerking van de aanvragen ingediend via de mailbox “registration@fagg.be” teweeggebracht. Ondertussen werd het team uitgebreid en werd er een procedure uitgewerkt zodat de nieuwe aanvragen en de achterstand op een snelle manier verwerkt kunnen worden.

  lees meer
 • Aanbevelingen van het PRAC (januari 2015)

  13-01-2015

  Tijdens de bijeenkomst van januari 2015, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) aanbevelingen geformuleerd over ambroxol- en broomhexine-bevattende geneesmiddelen.

  lees meer
 • Bevoorradingstekort van de vaccins HAVRIX 1440 et HAVRIX JUNIOR 720(GSK)

  12-01-2015

  Ten gevolge van een vermindering in de fabricagecapaciteit voor de vaccins HAVRIX 1440 en HAVRIX JUNIOR 720 (GSK), gebruikt ter bescherming van volwassenen en kinderen tegen hepatitis A, en om de impact van dit bevoorradingstekort te beperken, worden alternatieven voorgesteld. De Hoge Gezondheidsraad licht het correct gebruik van de voorgestelde alternatieven toe in advies nummer 9260: Aanbeveling betreffende het risico op schaarste aan hepatitis A-vaccins.

  lees meer
 • Publicatie van de materialen « RMA » (Risk Minimization Activities) op onze website

  09-01-2015

  Documenten en materialen om de risico's van bepaalde geneesmiddelen te minimaliseren zijn verplicht in het kader van hun vergunning voor het in de handel brengen. Ze bevatten belangrijke informatie voor de gezondheidszorgbeoefenaars en/of de patiënten, om een veilig en doeltreffend gebruik van deze geneesmiddelen te waarborgen. Om deze documenten en educatieve materialen gemakkelijk toegankelijk te maken voor de betrokkenen, publiceert het fagg ze op haar website.

  lees meer
 • Heffingen en retributies: samenvattende tabellen

  22-12-2014

  Naar aanleiding van de indexering van de bedragen van heffingen en retributies voor de opdrachten van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werden samenvattende tabellen aangepast en zullen de nieuwe bedragen van toepassing vanaf 01/01/2015 zijn.

  lees meer
 • Retributie voor PSUR's : verandering vanaf 1 januari 2015

  19-12-2014

  Voor de periodieke geactualiseerde veiligheidsverslagen (PSUR’s) betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik die vanaf 1 januari 2015 worden ingediend, zal er geen retributie meer moeten betaald ...

  lees meer
 • L-Thyroxine : Wijziging in de formulering op 1 januari 2015

  19-12-2014

  Een nieuwe formulering van het geneesmiddel L-Thyroxine (natriumlevothyroxine) werd goedgekeurd en zal op 1 januari 2015 de huidige formulering vervangen. De omschakeling naar de nieuwe formulering dient te gebeuren onder strikt toezicht van de arts want een aanpassing van de posologie zou kunnen noodzakelijk zijn. In geval van bijwerkingen worden patiënten aangeraden hun arts te raadplegen om de schildklierhormoon- en TSH-waarden te controleren.

  lees meer

Alle « news »

Laatste update op 30 januari 2015