Home

Generische of originele geneesmiddelen

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)
lanceert een campagne die de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van generische geneesmiddelen onderlijnt.
Klik hierExterne link voor meer informatie.

 

Banner Generishe geneesmiddelen

Spot 1 (MP3, 1.15 MB)

Spot 2 (MP3, 1.15 MB)

EBOLA

Het fagg neemt actief deel aan het beheer van het eboladossier.

Lees meer over de rol van het fagg

Voor meer informatie kan u terecht op:

Externe link 

Menselijk gebruik

Diergeneeskundig gebruik

Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013

JPG JV 2013 cover

Het jaarverslag “Een klare kijk op de toekomst. Jaarverslag 2013” is beschikbaar:
 
 U kunt ook (zolang de voorraad strekt) een papieren exemplaar van dit jaarverslag aanvragen via mail aan comm@fagg-afmps.be

NEWS

 • Gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen

  05-05-2015

  Het fagg, het FAVV en de FOD willen de dierenartsen er op wijzen dat een samenvattend document in verband met het gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen werd opgesteld en op de website van het fagg werd geplaatst. In dit document worden de regels vermeld die van toepassing zijn volgens de categorie waartoe het dier behoort (voedselproducerend of niet voedselproducerend) en ook enige toelichting betreffende het cascadesysteem. Deze regels houden geen rekening met de bepalingen inzake dopingpraktijken voor wedstrijden.

  lees meer
 • Platform « Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen »

  30-04-2015

  Op initiatief van het platform « Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen » dat alle betrokken actoren verenigd (fagg, BCFI, RIZIV, verzekeringsinstellingen, beroepsverenigingen van de farmaceutische industrie, vertegenwoordigers van de apothekers, de ziekenhuisapothekers en de groothandelaars), werd een uniek meldpunt bij het fagg opgericht teneinde de farmaceutische industrie toe te laten om de commercialisatie van ieder vergund geneesmiddel te melden alsook de tijdelijke of definitieve stopzetting ervan. De informatie wordt alle werkdagen bijgewerkt op de site van het fagg.

  lees meer
 • PRAC beveelt aan het advies over het gebruik van hoge doses ibuprofen bij te werken

  29-04-2015

  Herziening bevestigt licht verhoogd cardiovasculair risico bij een dagelijkse dosis van 2400 mg of meer

  lees meer
 • Nieuwe bewustmakingscampagne: “Generisch of origineel: geen verschil voor de gezondheid”

  24-04-2015

  Deze nieuwe campagne heeft een eenvoudige boodschap. Ziet u een verschil? Zoek niet. Voor uw gezondheid is er geen verschil tussen generische en originele geneesmiddelen.

  lees meer
 • PSUR's : impact PSUR repository

  23-04-2015

  PSUR's (Periodic Safety Update Reports – Periodieke geactualiseerde veiligheidsverslagen) : impact EMA PSUR repository op indiening en retributies

  lees meer
 • Onbeschikbaarheid van OncoTICE (op basis van BCG): laatste ontwikkelingen.

  22-04-2015

  Het fagg werd ervan op de hoogte gebracht dat het bedrijf een nieuwe levering OncoTICE, gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van blaaskanker, ter beschikking heeft. De firma MSD Belgium kan nu aan de vraag van alle ziekenhuizen voldoen. Een nieuwe levering wordt in mei/juni 2015 verwacht. Tijdelijke bevoorradingsproblemen zijn nog altijd mogelijk in functie van de vraag. Waakzaamheid blijft dus geboden. De aanbevelingen van het fagg in het bericht van 18.02.2015 moeten dus verder worden opgevolgd.

  lees meer
 • Aanbevelingen van het PRAC (april 2015)

  15-04-2015

  Tijdens de bijeenkomst van april 2015 heeft het PRAC aanbevelingen geformuleerd voor ibuprofen- en dexibuprofen-bevattende geneesmiddelen

  lees meer
 • Interactie tussen breed spectrum antibiotica en gecombineerde orale contraceptiva: update

  08-04-2015

  CMDh adviseert het weglaten van de interactie tussen breed spectrum antibiotica en gecombineerde orale contraceptiva in de samenvatting van de kenmerken van het product en de bijsluiter van de betrokken geneesmiddelen.

  lees meer

Alle « news »

Laatste update op 04 mei 2015