Vergunning import-export

De Koninklijke Besluiten van 31 december 1930Externe link en 22 januari 1998Externe link bieden de mogelijkheid om verdovende middelen of psychotrope stoffen in te voeren of uit te voeren. Elke invoer of uitvoer kan enkel gebeuren na ontvangst van de specifieke vergunning afgeleverd door de Dienst der Verdovende Middelen en enkel bruikbaar voor die transactie.

1)    In- en/of uitvoervergunningen dienen per post (geen aangetekend schrijven vereist) aangevraagd te worden bij de dienst verdovende middelen op het volgend adres:
              FAGG – DG Inspectie
              Afdeling Vergunningen
              Dienst Verdovende Middelen
              Eurostation II -Victor Hortaplein 40/40              
              1060 Brussel
De aanvragen doorgestuurd per mail worden niet behandeld.

2)    De aanvragen kunnen ingediend worden via dit document (DOC, 81 Kb)
Nieuw ! 
De aanvragen kunnen vanaf nu elektronisch worden ingediend via het systeem NDS-web. 
Meer informatie hierover op https://eforms.fagg-afmps.beExterne link.

3)    In geval van invoer van geneesmiddelen via een officina- of ziekenhuisapotheek dient  een kopie van de artsenverklaring (PDF, 4.12 Kb) die deze invoer rechtvaardigt bij de aanvraag bijgevoegd te worden.

4)    De aanvragen voor uitvoervergunningen moeten voorzien worden van een invoervergunning, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming.

5)    De vergunningen worden u toegestuurd per post na betaling van een retributie die 33,80€ per vergunning bedraagt voor 2015. Gelieve dit bedrag over te maken op volgend rekeningnummer:

              IBAN: BE39 6790 0220 3819
              BIC: PCHQBEBB
              MEDEDELING: Nummer van uw jaarlijkse vergunning  
              (of stamboeknummer voor de invoervergunningen die    
              door een apotheek aangevraagd worden), gevolgd door “-“ en    
              de datum in het formaat dd/mm/jjjj vermeld op de aanvraag.
              Voorbeeld: 123456 - 14/03/2013. 

Voor de ingevoerde of uitgevoerde verdovende middelen en de psychotrope stoffen, deel uitmakend van een in vitro diagnostische kit, inbegrepen analytische standaarden en reagentia in de handel gebracht om in laboratoria te worden gebruikt, is geen bijdrage vereist maar het eindgebruik moet gepreciseerd worden in de aanvraag.

De houders van een vergunning "kleine hoeveelheden" zijn niet vergund voor invoer van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen.
Zij moeten zich richten tot een officina of een ziekenhuisapotheek die voor hen deze producten zal invoeren op basis van een bestelbon getekend door de verantwoordelijke van de vergunning "kleine hoeveelheden".

Een correct ingevulde aanvraag bevordert een snelle afhandeling.
Gelieve hieraan dus voldoende aandacht te besteden.

Voor meer informatie: narcotics@afmps-fagg.be  
                                 02/524.82.65 of 0475/82.36.08

Laatste update op 22 december 2014

Nieuwe bewustmakingscampagneExterne link

Kinderen zijn vaak onderhevig aan onschuldige kwaaltjes die niet noodzakelijk met geneesmiddelen moeten behandeld worden, tenzij verontrustende symptomen verschijnen. Het fagg stelt je enkele adviezen voor om je te helpen bij een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen, in geval van koorts, hoest en verkoudheid, oprispingen.

Lees meerExterne link

BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel

(SKP: samenvatting van de kenmerken van het product)

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Uw e-mailadres