Intuniv (Shire Pharmaceuticals)

Actief bestanddeel: guanfacinehydrochloride

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

www.intunivguide.com      
Tabel 12/2016 FR NL
controlelijst 1 12/2016 FR NL
Controlelijst 2 12/2016 FR NL

 

Laatste update op 12/12/2016