Kadcyla (Roche)

Actief bestanddeel : trastuzumab-emtansine

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatie 02/2017 FR NL
Laatste update op 17/02/2017