Xalkori (Pfizer)

Actief bestanddeel : crizotinib

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Brochure 08/2016 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiëntenbrochure 08/2016 FR NL DE
Laatste update op 07/10/2016