Geschorste programma's

Handelsnaam Werkzame stof Indicatie
Kisqali® Ribociclib In combinatie met letrozole als initiële endocriene behandeling bij volwassen postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve/HER2-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.
Laatste update op 18/10/2017