Revolade®

Werkzame stof Eltrombopag
Houder GSK Pharmaceuticals
Status Gesloten
Indicatie Trombocytopenische patiënten met myelodysplastisch syndroom
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 18/10/2017
Laatste update op 18/10/2017