Sterilisatoren

Sterilisator: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, met het oog op het in de handel brengen, de in het art.7 van het Koninklijk Besluit van 18/03/1999 bedoelde systemen of behandelingspakketten of andere van een CE-markering voorziene hulpmiddelen steriliseert die volgens de instructies van de fabrikanten vóór gebruik moeten worden gesteriliseerd.

Deze fabrikanten moeten zich aanmelden door middel van een aangifteformulier  en een beroep doen op een aangemelde instantie conform artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 18/03/1999.

Contactpersoon :

Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 Brussel

Fax : +32 (0)2 528 41 20

Email : meddev@fagg.be

Laatste update op 10/03/2017