News FAGG

Er zijn 1 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-1 van 1 resultaten

Het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau zet zijn regelmatige evaluatie van alle beschikbare gegevens betreffende het risico op ernstige bloeding na toediening van Pradaxa verder. De voordelen van dit anticoagulans blijven opwegen tegen de risico’s, maar het CHMP is van mening dat er duidelijkere aanbevelingen moeten gegeven worden aan artsen en patiënten om het risico op bloeding, geassocieerd met de toediening van dit geneesmiddel, beter te beheersen.