Nuttige links

Hieronder vindt u een niet-beperkend overzicht van links naar officiële instellingen die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en naar andere belanghebbende:

Administratie der douane en accijnzen  websiteExterne link

Antigifcentrum     website Externe link

BAPCOC  (Goed gebruik van antibiotica)    websiteExterne link

Belgian Biosafety Server     websiteExterne link

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)     websiteExterne link

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) – diergeneeskunde website   websiteExterne link

Belgische Wetgeving     website Externe link

Belgisch Staatsblad     website Externe link

BOKS – Belgische organisatie voor kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte     websiteExterne link

Centrum voor Interfarmaceutische diensten in België (CIB)  websiteExterne link

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)     websiteExterne link

Council of Europe     websiteExterne link

DierenGezondheidsZorg (DGZ)     websiteExterne link

eHealth-platform     websiteExterne link

EudraCT     websiteExterne link

Eudralex     websiteExterne link

Eudrapharm     websiteExterne link

European Commission, DG for Health and Consumers     website Externe link

European Commission -Enterprise and Industry     website Externe link

European Commission – Enterprise and Industry – Medical Devices sector     website Externe link

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)     websiteExterne link

European Medicines Agency - EMEA      websiteExterne link

Farmaka vzw     websiteExterne link

Federaal Agentschap voor nucleaire control (FANC)     websiteExterne link

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)     websiteExterne link

Federaal OverheidsDienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie    websiteExterne link

Federaal Overheidsdienst (FOD) Volkgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu  websiteExterne link

FEDRA (informatiemagazine dat federale ambtenaren bij elkaar brengt)  websiteExterne link

Hoge Gezondheidsraad – HGR websiteExterne link

ICH ((Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human use)     website Externe link

Influenza     websiteExterne link

International Narcotics Control Board (INCB)     websiteExterne link

KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)     websiteExterne link

Mdeon ((Gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen)     websiteExterne link

Netwerk van Comités voor Medisch Materiaal    websiteExterne link

Pharmaceutical Inspection Cooperation scheme (PIC/S)    websiteExterne link

Portaal Belgium.be     websiteExterne link

Rare Diseases Organisation (RaDiOrg.be)  websiteExterne link

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV)     website Externe link

Rode Kruis Vlaanderen  websiteExterne link

Test-Aankoop  websiteExterne link

Vesalius Documentation and Information Center (VDIC)  websiteExterne link

Wachtdienst apothekers     websiteExterne link

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - WIV    websiteExterne link

World Health Organization (WHO)     websiteExterne link

World Organisation for Animal Health     websiteExterne link

 

Professionzele verenigingen

Algemene Pharmaceutische Bond (APB)     websiteExterne link

BACHI (Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije gezondheidsproducten) websiteExterne link

Belgian Regulatory Affairs Society (BRAS)   websiteExterne link

Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen (BEVEFA)
Belgian Asssociation of Pharmaceutical Physicains (BeAPP)     websiteExterne link

Bio.be (Belgian association for bioindustries)  websiteExterne link

COMEOS (ex-Fedis - vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten)     websiteExterne link

Essenscia (Multisectorale koepelorganistaie die de vele activiteitsectoren van de chemie en de life sciences vertegenwoordigt)    websiteExterne link

European Biopharmaceutical Enterprises (EBE)     websiteExterne link

FeBelGen (Koepelorganisatie van de generieke geneesmiddelensector in België)   websiteExterne link

Fevia (Federatie Voedingsindustrie)     websiteExterne link

Naredi (Federatie van handel en nijverheid in voedingssupplementen, natuur, reformen en dieetwaren in België)    websiteExterne link

OPHACO (Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België)     websiteExterne link

Orde der apothekers     websiteExterne link

Orde der dierenartsen     website Externe link

Orde van geneesheren     websiteExterne link

Pharma.be (Algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie)     websiteExterne link

UNAMEC (Beroepsvereniging van de ondernemingen die medische hulpmiddelen produceren, invoeren en/ of verdelen)     websiteExterne link

Vereniging der Apothekers van de Pharmaceutische Industrie (VAPI)     websiteExterne link

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA)     websiteExterne link

 

Faculteiten geneeskunde

Brussel
Vrije Universiteit Brussel (VUB)      websiteExterne link

Gent
Universiteit Gent      websiteExterne link

Hasselt
Universiteit Hasselt      websiteExterne link

Leuven
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)    websiteExterne link

 

Faculteiten Farmaceutische Wetenschappen:
Antwerpen
Universiteit Antwerpen     websiteExterne link

Brussel
Vrije Universiteit Brussel (VUB)      websiteExterne link

Gent
Universiteit Gent      websiteExterne link

Kortrijk
Katholieke Universiteit Leuven Kulak (campus Kortrijk)    websiteExterne link

Leuven
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)     websiteExterne link


Ziekenhuizen

BECOPRIVE (Beroepsorganisatie die werkgevers uit de sector van gezondheidsdiensten vertegenwoordigt)      websiteExterne link

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen (BVZ)      websiteExterne link

Raad van de Universitaire Ziekenhuizen van België (RUZB)      websiteExterne link

Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en gezondheidzorg (CBI)     websiteExterne link

 


 

 

 

 

Laatste update op 17 augustus 2012