Bijdrage distributeur

Voor verdeler gelden twee bijdragen:

Een bijdrage voor het verwerven van de oorspronkelijke distributievergunning. Deze bijdrage bedraagt momenteel 3139,49 €, te betalen op het ogenblik van de aanvraag (art. 10, 1° van het Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

Een bijdrage voor het beheer van de hierboven bedoelde algemene vergunning. Deze bijdrage bedraagt momenteel 1569,75 €, jaarlijks te betalen in januari en voor de eerste maal het jaar dat volgt op dit waarin de oorspronkelijke vergunning werd toegekend (art. 10, 2° van het Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

Deze bijdragen moeten worden gestort op de bankrekeningvan het FAGG:

IBAN : BE28 6790 0219 4220 
BIC/ Swift code: PCHQBEBB

Adres van de bank: Financiële Post, Antwerpsesteenweg 59, 1100 Brussel

Laatste update op 16/12/2020