Erkende laboratoria België

Lijst van Belgische erkende laboratoria zoals momenteel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, alsook de errata:

Lijst van Belgische erkende laboratoria (PDF, 126,62 Kb)       

Errata bij die lijst (PDF, 29,61 Kb).

Eventuele wijzigingen aan de lijst die nog niet werden gepubliceerd kunnen worden meegedeeld via e-mail aan het contactadres van de dienst "Farmacopee & grondstoffen".

Laatste update op 14/09/2009