Algemeenheden

U moet een vergunning aanvragen wanneer u bepaalde stoffen wilt:

 • invoeren
 • uitvoeren
 • vervoeren
 • fabriceren
 • verkopen
 • te koop aanbieden
 • in het bezit hebben
 • verkrijgen mits betaling of kosteloos

Het gaat om stoffen, in zuivere of vermengde vorm, met volgende werking:

 • hormonale
 • beta-adrenergische
 • antiparasitaire
 • antihormonale
 • anti-infectieuse
 • anti-inflammatoire
 • anabole

Een vergunning is 5 jaar geldig.

Indien u dergelijke stoffen invoert en/of uitvoert bent u verplicht dit te melden, binnen de 15 dagen, met vermelding van:

 • uw identiteit en uw vergunningsnummer,
 • de naam van de stoffen;
 • de hoeveelheid;
 • de identiteit van de buitenlandse klant of de leverancier.

Er moet van elke stof apart een boekhouding bijgehouden worden wanneer de stoffen ingevoerd, uitgevoerd, gefabriceerd of gehouden worden met het oog op industriële bereiding of verkoop in het groot.

Deze boekhouding is een chronologisch overzicht van de input, de output en de bestaande stock van elke stof apart, met vermelding van:

 • de datum van de verrichtingen;
 • het factuurnummer;
 • de oorsprong of de bestemming van de stoffen;
 • de identiteit en het adres van de klant of de leverancier.

De volledige reglementering terzake kunt u terugvinden in het koninklijk besluit van 12 april 1974 , in toepassing van de wet van 24 februari 1921  betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica.

Contactpersoon:

Cel Substanties K.B. 12/04/1974
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation, blok II, 6e verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 40
B-1060 Brussel

Tel.: +32 (0)2 528 40 00

E-mail: substances_HAA@fagg.be

 

 

 

Laatste update op 12/05/2017