Wijziging van vergunning

Elke wijziging van gegevens vermeld op de vergunning (vb. het toevoegen van stoffen, een adreswijziging of een wijziging van de verantwoordelijke) dient aan het FAGG gemeld te worden binnen de 15 dagen, door een verantwoordelijke vermeld op de vergunning. Een adreswijziging of een wijziging van de statutaire verantwoordelijke dient gestaafd te worden met een bijlage uit het Belgisch Staatsblad.

De aanvraag tot wijziging van de vergunning kan ingediend worden via dit formulier.

Retributie:

Voor iedere wijziging van de gegevens vermeld op de vergunning is er een retributie van 128,96€ verschuldigd aan het FAGG. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Dit bedrag dient niet op voorhand te worden betaald, maar zal gefactureerd worden wanneer de wijziging van de vergunning wordt afgeleverd.

Contact:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Cel Substanties K.B. 12/04/1974
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 40
1060 Brussel

E-mail: substances_HAA@fagg.be

Laatste update op 02/01/2019