Wetgeving - Substanties

De middelen geviseerd door het koninklijk besluit van 06.09.2017 houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen, zijn terug te vinden in de bijlagen bij dit besluit. 

Op 6 januari 2020 werd een wijzigingsbesluit gepubliceerd in het staatsblad. Voorlopig is nog geen geconsolideerde versie beschikbaar en moeten beide besluiten samen gelezen worden.

Door de classificatie op basis van een generieke structuur is het onmogelijk om in bijlage IVa een limitatieve lijst weer te geven. U kunt een indicatieve, niet-limitatieve lijst raadplegen, die regelmatig zal worden aangevuld.

 

Laatste update op 16/12/2020