Dierenartsdepot

Een geneesmiddelendepot of depot is een ruimte waarin zich alle geneesmiddelen bevinden waarover een dierenarts kan beschikken om dieren te behandelen.

De dierenarts-depothouder zorgt voor de bevoorrading van het depot. De geneesmiddelen dienen afkomstig te zijn van een officina-apotheker of een erkend groothandelaar-verdeler.

De dierenarts notificeert zijn depot bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). U vindt het formulier hier. Voor de notificatie is een retributie verschuldigd, het bedrag is vermeld in de financieringswet van het FAGG onder VII.4.1 (29 EUR basisbedrag met jaarlijkse indexering).

Voor elke vraag betreffende uw depot, contacteer de inspecteur voor uw regio. (Zie lijst hieronder)

Lijst van de inspecteurs.

DG Inspectie - Afdeling Aflevering

e-mail: inspection@fagg.be
tel: 02/528.40.00
fax: 02/528.40.01

 

 

Laatste update op 18/10/2022