Bijdrage antibiotica

Verplichte bijdrage voor het op de markt brengen van antimicrobiële diergeneesmiddelen

Update

Op 26 maart 2018 werd een nieuwe financieringswet voor het FAGG in het Staatsblad gepubliceerd. Daardoor werden zowat alle heffingen en retributies van het FAGG aangepast.

Voor de antibioticataks gaat het om een verhoging van 75 % van de bestaande taks. De nieuwe taks bedraagt 3,06 euro per kg actieve stof voor antibiotica en 4,59 euro per kg actieve stof voor kritische antibiotica (fluoroquinolones, cefalosporines en macroliden). De minimumcontributie voor een verpakking blijft 0,01 euro per verpakking.

De nieuwe antibioticataks is geldig sinds 1 april 2018.

Eind juni 2018 ontvangen alle registratiehouders twee tabellen met lijsten van antibiotica. De eerste tabel hanteert de oude tarieven geldig voor het eerste trimester van 2018. De tweede tabel hanteert de nieuwe tarieven, geldig vanaf 1 april 2018.

Registratiehouders moeten voor 15 juli 2018 de contributie voldoen en het aantal verkochte verpakkingen in lijn met de tabel met oude tarieven voor het eerste trimester en anderzijds in lijn met de tabel met nieuwe tarieven voor het tweede trimester sturen naar het infovet@fagg.be.

 

Situatie voor 1 april 2018

Sinds 1 juni 2014 moeten alle vergunninghouders die antimicrobiële diergeneesmiddelen op de Belgische markt brengen een bijdrage betalen aan het FAGG.

Voor iedere verpakking van het geneesmiddel wordt een verschuldigde bijdrage berekend op basis van het totale gehalte aan actieve stoffen (base) en bedraagt 1,75 euro per kg actieve stof.
Voor kritische antibiotica (quinolones, cefalosporines en macroliden) wordt de bijdrage per kg actieve stof met 1,5 x verhoogd (2,63 euro). De minimum-contributie per verpakking bedraagt 0,01 euro.


Wettelijke basis:

Wet van 7 februari 2014 tot wijziging van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen alsmede het  koninklijk besluit van 25 april 2014 (externe link)  tot uitvoering van art. 225, §2 van de wet van 12 augustus 2000.

Binnen 14 dagen na afloop van iedere semester moet de vergunninghouder in één enkele storting het totale bedrag verschuldigd voor het vorige semester over te maken op IBAN BE09 6790 0015 1257 - BIC : PCHQBEBB met vermelding “VET – AB BIJDRAGE″, naam van de vergunninghouder en duiding van semester en jaar.

De lijst wordt via e-mail verstuurd naar: infovet@fagg.be . De lijst van antibiotica zal regelmatig worden geactualiseerd.

 

Laatste update op 16/12/2020