Retributies

Alle informatie over de geldende tarieven vanaf 1 januari 2024 voor nationale WTA aanvragen die bij het FAGG worden ingediend, kan teruggevonden worden in onderstaande documenten:

« WTA bijdragen »

« Detailed guidance for National Scientific-Technical Advice (STA) requests » (pagina 13)

De retributies zijn van toepassing op zowel initiële als follow-up WTA-aanvragen.

In het algemeen gelden voor simultaneous national scientific advice (SNSA) aanvragen dezelfde vergoedingen als voor nationale STA aanvragen van type III (i.e. zowel voor initiële als voor follow-up SNSA aanvragen).

Daarnaast zijn de bijdragevrijstelling voor nationale STA aanvragen in verband met klinische proeven en de lagere bijdragen voor niet-commerciële aanvragers en kmo's ook van toepassing op SNSA aanvragen.


Het FAGG hanteert volgende facturatiemethode voor aanvragen van nationaal WTA van het type I, II en III en SNSA die worden behandeld door de eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies.

Aanvragers dienen geen retributie te betalen bij de indiening van de adviesaanvraag, maar ontvangen een factuur van de afdeling Budget en Beheerscontrole van het FAGG na formele validatie van de aanvraag. Bij elke betaling moet de gestructureerde mededeling die op de factuur staat worden vermeld, zodat de betaling aan de juiste factuur kan worden gekoppeld, ook als die door een derde partij wordt uitgevoerd. Zonder de gestructureerde mededeling zullen we de factuur als onbetaald beschouwen.

Over de procedure
1. De onderneming ontvangt elk kwartaal een factuur voor alle aanvragen van nationaal WTA en SNSA die in het afgelopen kwartaal zijn ingediend.
2. De factuur vermeldt de referenties van de dossiers.
3. Dat het FAGG niet met Purchase Order (PO) nummers werkt, is geen geldige reden om een factuur niet te betalen.
4. U ontvangt de factuur altijd op het facturatieadres. Vermeld in de “cover letter” bij indiening van de adviesaanvraag uw e-mailadres voor de facturering.
5. Hebt u al een retributie betaald voor een recente adviesaanvraag? Stuur een e-mail naar refund@fagg.be(link sends email) om terugbetaling van de retributie te vragen.
6. Eventuele bankkosten voor betalingen uit het buitenland kunnen niet ten laste van het FAGG worden gelegd. Deze kosten zijn voor rekening van de betaler.
7. Als de aanvrager een WTA/SNSA-aanvraag zou terugtrekken na validatie van de aanvraag, zal de retributie toch moeten worden betaald.
8. Wanneer een formeel ingediende WTA/SNSA-aanvraag “invalid” wordt verklaard door het FAGG op het eind van de validatiefase van de procedure, dan zal geen retributie moeten worden betaald door de aanvrager.

Laatste update op 02/01/2024