Retributies

Alle informatie over de geldende tarieven in 2021 voor nationale WTA aanvragen die bij het FAGG worden ingediend, kan teruggevonden worden in onderstaande documenten:

« WTA bijdragen »

« Detailed guidance for National Scientific-Technical Advice (STA) requests » (pagina 17)

Betaling van de retributie dient te gebeuren op volgende bank rekening nr. van het FAGG: 679-0021942-20

Contactgegevens van de bank :

Financiële Dienst
Antwerpsesteenweg 59
B-1100, Brussel (België)
IBAN : BE28 6790 0219 4220
BIC : PCHQBEBB

Aanvragers dienen op het overschrijvingsformulier duidelijk het type van WTA aanvraag te vermelden dat wordt ingediend bij het FAGG en of het gaat om een initiële of een follow-up WTA aanvraag, gevolgd door de naam van de aanvrager. Het onderwerp van de WTA aanvraag (bv. product naam) dient ook duidelijk vermeld te worden.

Voor iedere initiële of follow-up WTA aanvraag dient een aparte betaling uitgevoerd te worden.

Bij betalingen vanuit het buitenland zijn de betalingskosten ten laste van de betaler. Aanvragers worden eveneens verzocht een betalingsbewijs (bv. rekeningafschrift) bij de WTA aanvraag te voegen aangezien dit gecontroleerd wordt tijdens de validatie van de WTA aanvraag.

Laatste update op 06/01/2021