Retributies

De volgende tarieven(*) van toepassing voor nationale WTA aanvragen die bij het FAGG worden ingediend:

TYPE I : Technisch-regulatoir advies : € 2.217,91
TYPE II : Wetenschappelijk advies : € 13.307,48
TYPE III : Gemengd advies (i.e. wetenschappelijk en technisch-regulatoir advies) : € 17.743,32

(*) De tarieven voor national WTA zijn onderhevig aan indexatie op jaarlijkse basis. De indexatie van de tarieven vindt normaliter plaats bij aanvang van ieder kalenderjaar.

Dezelfde tarieven gelden voor alle nationale WTA aanvragen, ongeacht het statuut van de aanvrager door wie de WTA aanvraag bij het FAGG wordt ingediend: sponsors van klinische studies, farmaceutische//biotechnologische firma’s (bv. kleine biotech spin-offs, KMO’s, wereldwijde bedrijven), onderzoekscentra, enz.

Dezelfde tarieven gelden voor alle nationale WTA aanvragen, ongeacht het domein waarbinnen het advies kadert (bv. pediatrie, oncologie, enz.) of het tijdstip waarop het nationaal advies wordt aangevraagd (bv. initieel versus follow-up advies).

Betaling van de retributie dient te gebeuren op volgende bank rekening nr. van het FAGG: 679-0021942-20

Contactgegevens van de bank :

Financiële Dienst
Antwerpsesteenweg 59
B-1100, Brussel (België)
IBAN : BE28 6790 0219 4220
BIC : PCHQBEBB

Aanvragers dienen op het overschrijvingsformulier duidelijk het type van WTA aanvraag te vermelden dat wordt ingediend bij het FAGG en of het gaat om een initiële of een follow-up WTA aanvraag, gevolgd door de naam van de aanvrager. Het onderwerp van de WTA aanvraag (bv. product naam) dient ook duidelijk vermeld te worden.

Voor iedere initiële of follow-up WTA aanvraag dient een aparte betaling uitgevoerd te worden.

Bij betalingen vanuit het buitenland zijn de betalingskosten ten laste van de betaler. Aanvragers worden eveneens verzocht een betalingsbewijs (bv. rekeningafschrift) bij de WTA aanvraag te voegen aangezien dit gecontroleerd wordt tijdens de validatie van de WTA aanvraag.

Laatste update op 02/01/2019