Lijsten van de grondstoffen

Zoals bepaald in artikel 3 §2 en artikel 12 van het KB van 19/12/1997 worden de lijsten van vergunde grondstoffen en van grondstoffen waarvan de vergunning werd ingetrokken (de zogenaamde ingetrokken grondstoffen) op regelmatige tijdstippen in het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

•         Lijst van vergunde grondstoffen
•         Lijst van "uit de handel" grondstoffen
•         Lijst van ingetrokken grondstoffen  

Laatste update op 12/07/2011