Vergunning invoer/uitvoer

Sinds 02/05/2006 werd gestart met een nieuw systeem voor de aanvraag en de aflevering van de invoer/uitvoervergunningen.

In toepassing van de EG-Verordeningen (EG)273/2004, (EG)111/2005, (EU)2015/1011, (EU)2015/1013 en (EU)2016/1443) werden de oude formulieren (KB 26/10/1993) voor de invoer/uitvoervergunningen vervangen door nieuwe exemplaren die beter voldoen aan de Verordeningen.

De vergunningen worden afgeleverd door de Cel Precursoren aan de belanghebbenden.

De aanvragen dienen te gebeuren met behulp van onderstaande invulformulieren:

- aanvraag uitvoervergunning

- aanvraag invoervergunning

De vergunningsaanvragen dienen te worden ondertekend door de verantwoordelijke persoon of zijn plaatsvervanger.

De ingevulde, gehandtekende aanvraagformulieren en de eventuele stukken ter staving kunnen worden opgestuurd per post, fax of e-mail naar:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie – Afdeling Vergunningen
Cel Precursoren
Eurostation Blok II - Victor Hortaplein 40 bus 40
1060 Brussel
Tel. 02/528.43.12 of 02/528.42.42
Fax 02/528.43.19
E-mail: drugprecursor@fagg.be

Enkel gehandtekende en correct ingevulde aanvragen worden ontvankelijk verklaard.

Indien de aanvraag gebeurd via fax of e-mail dienen de originele aanvraag en originele stukken ter staving te worden bijgehouden en ter beschikking gehouden voor de ambtenaren van de Administratie der Douane en accijnzen , het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de officieren van de Federale politie.

 

Laatste update op 10/07/2017