Export- of importcertificaat

Een export -of importcertificaat aanvragen

Buitenlandse instanties of firma’s kunnen een certificaat vragen van de vergunninghouder om te kunnen bewijzen dat hij producten, die onder toepassing van het KB van 12/04/1974 vallen, mag invoeren of uitvoeren.

Dit certificaat moet per post, per fax of per e-mail aangevraagd worden door een verantwoordelijke die op de vergunning vermeld staat, met vermelding van de desbetreffende stof, de hoeveelheid en het land van herkomst of bestemming.

Contactpersoon:

Cel Substanties K.B. 12/04/1974
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation, blok II, 8e verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 40
B-1060 Brussel

Tel.: +32 (0)2 528 40 00

E-mail: substances_HAA@fagg.be

 

Laatste update op 12/05/2017