Vergunning

Een vergunning aanvragen of verlengen

Vereisten

Om een vergunning aan te vragen of te verlengen, dient u ons volgende documenten te bezorgen:

  • de vergunningsaanvraag ingevuld en ondertekend (geen kopie); de fiscale zegels zijn sinds 01/01/2007 afgeschaft; naar de toekomst toe kan er een retributie worden voorzien, maar momenteel is de vergunning gratis;
  • de statuten, met vermelding van de statutaire verantwoordelijke;
  • een lijst van stoffen met hun CAS-nummer (= Chemical Abstracts Registry Number).

Laboratoria gedeeltelijk vrijgesteld

Een laboratorium waar de stoffen uitsluitend gebruikt worden voor wetenschappelijke en/of analytische doeleinden, moet enkel de stoffen met hormonale, antihormonale en beta-adrenergische werking specifiek in bijlage vermelden.

De verantwoordelijke van het labo ondertekent:

  • een verklaring op pagina 3 van de vergunningsaanvraag;
  • pagina 4.

Dit is van toepassing op laboratoria van universiteiten, firma’s, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, wetenschappelijke instituten, enz.

Statutaire of wettelijke verantwoordelijke

Indien de aanvraag ingediend wordt door

  • een firma, dan moet de statutaire of wettelijke verantwoordelijke de aanvraag ondertekenen en een bewijs voorleggen dat hij gemachtigd is volgens de statuten;
  • een laboratorium, dan moet de verantwoordelijke van het labo een verklaring ondertekenen dat de stoffen enkel gebruikt worden voor wetenschappelijk en/of analytisch onderzoek. Er moet hiervoor een machtiging gegeven worden aan die verantwoordelijke door een persoon die het laboratorium officieel mag vertegenwoordigen en er moet een bewijs geleverd worden dat hij het laboratorium officieel mag vertegenwoordigen.

Het opzoeken van CAS-nummers

Een CAS-nummer is een uniek identificatienummer voor grondstoffen en hun derivaten. Het heeft de volgende structuur: 0000000-00-0.

Voor het opzoeken van CAS-nummers kunt u onder andere de Merck-index of de Martindale raadplegen.

Statuten

Statuten in het Belgisch Staatsblad (WEB). In de rubriek Belgisch Staatsblad, rechts onderaan, klikt u op Rechtspersonen, “vzw’s, ondernemingen, verenigingen...” Dan klikt u op Referentiedatabank Rechtspersonen en na het aanduiden van de landstaal kunt u de statuten van uw firma raadplegen.

Contactpersoon:

Cel Substanties K.B. 12/04/1974
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation, blok II, 6e verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 40
B-1060 Brussel

Tel.: +32 (0)2 528 40 00

E-mail: substances_HAA@fagg.be

 

Laatste update op 12/05/2017