Wijziging van vergunning

Elke wijziging van de vergunning (vb. het toevoegen van producten, een adreswijziging of een wijziging van de verantwoordelijke) dient aan onze diensten overgemaakt te worden door een verantwoordelijke vermeld op de vergunning. Een adreswijziging of een wijziging van de statutaire verantwoordelijke dient gestaafd te worden met een bijlage uit het Belgisch Staatsblad.
De aanvraag tot wijziging van de vergunning kan ingediend worden via dit formulier.

Contactpersoon:

Cel Substanties K.B. 12/04/1974
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation, blok II, 6e verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 40
B-1060 Brussel

Tel.: +32 (0)2 528 40 00

E-mail: substances_HAA@fagg.be

 

Laatste update op 12/05/2017