Templates certificaten

CPP     Certificate of a Pharmaceutical Product

+ Algemene instructies in het Engelsin het Frans  en in het Spaans

Handleiding voor het invullen van een CPP

Export Declaration

Certificate of Pharmaceutical Product - ED

Certificat de Produit Pharmaceutique - ED

Certificado de Producto Farmaceutico - ED

Product geregistreerd in België en volledig gefabriceerd in het buitenland

Certificate of Pharmaceutical Product - IS

Certificat de Produit Pharmaceutique - IS

Certificado de Producto Farmaceutico - IS

Product geregistreerd en volledig of gedeeltelijk gefabriceerd in België

Certificate of Pharmaceutical Product - S

Certificat de Produit Pharmaceutique - S

Certificado de Producto Farmaceutico - S

  • CMD Certificate of a Medical Device

Vanaf 1 september 2011 is de Afdeling Gezondheidsproducten, DG Post, verantwoordelijk voor het afhandelen van de aanvragen van exportcertificaten voor medische hulpmiddelen.

 

  • CA      Certificate of Analysis

Product gefabriceerd in het buitenland:: Certificate of Analysis - OUT

Product voor humaan gebruik gefabriceerd in België: Certificate of Analysis - HUM

Product voor diergeneeskundig gebruik gefabriceerd in België:: Certificate of Analysis – VET

 

 

 

 

Laatste update op 19/04/2019