API - fabricage - invoer - distributie

De Europese richtlijn 2011/62/EU tegen de namaak van geneesmiddelen vereist dat de fabrikanten, importateurs en distributeurs van werkzame stoffen (API : active pharmaceutical ingredient) die in België gevestigd zijn zich aanmelden bij het FAGG. Om hieraan te voldoen moeten de betrokken personen en ondernemingen het registratieformulier API en de lijsten met betrokken werkzame stoffen invullen. De ingevulde documenten moeten ingediend worden per e-mail via de mailbox certificates@fagg-afmps.be.

Het bedrag van de retributie bedraagt 759,44 €. Een uitnodiging tot betaling zal u via een factuur door het FAGG worden toegezonden.

Laatste update op 15/02/2019