Groothandelaars-verdelers

Lijst groothandelaars-verdelers


Ten einde volledig te zijn, vermeldt deze lijst niet enkel de groothandelaar-verdelers die vergund zijn om geneesmiddelen voor humaan gebruik te verdelen (het vergunningsnummer, die is vermeld in de tabel, wordt gevolgd door de letter H) maar tevens deze die vergund zijn om geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te verdelen (hun vergunningsnummer is gevolgd door de letter V) alsook deze die vergund zijn om medische hulpmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te verdelen (hun vergunningsnummer is gevolgd door de letters MD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 02/04/2019