Bemiddelaars/Brokers

Conform de wet van 20 juni 2013, tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, moeten de bemiddelaars (of “brokers”), dit wil zeggen de personen of de bedrijven die geen geneesmiddelen houden maar onderhandelen over de aankoop en verkoop van geneesmiddelen voor de rekening van derden, zich bij het FAGG registreren.

De betrokken bemiddelaars moeten zich bij het FAGG registreren. Om zich te registreren, zijn zij verplicht een registratieformulier in te vullen. Dit document moet ingevuld aan het FAGG bezorgd worden (Afdeling Vergunningen / DG Inspectie/ Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – Victor Hortaplein 40 bus 40- 1060 Brussel).

Alternatief kunnen de bemiddelaars zich online registreren op de volgende webpagina : https://fmdbroker.hma.eu/

Het bedrag van de retributie bedraagt 127,93 €. Een uitnodiging tot betaling zal u via een factuur door het FAGG worden toegezonden.

De lijst met brokers vindt u hier

 

 

 

Laatste update op 25/09/2020