Bescherm uw gezondheid

Hoe de wetgeving u beschermt

De Richtlijn vervalste geneesmiddelen is een nieuw initiatief tegen het groeiende probleem van de verkoop, ook online, van vervalste geneesmiddelen, die niet werkzaam of onveilig zijn.

Alle  leveranciers en fabrikanten van geneesmiddelen in de EU moeten voldoen aan gedetailleerde regels voor de veiligheid van medicijnen. Illegale internetapotheken leveren echter vaak producten die van niet-erkende leveranciers zijn verkregen. Dat betekent dat we als consumenten voorzichtig moeten zijn en er goed op letten dat we kopen van een erkende leverancier. Dat is de enige garantie dat onze geneesmiddelen veilig en doeltreffend zijn.

De richtlijn zorgt ervoor dat de toeleveringsketen wordt opgeschoond, zodat u zeker kan zijn dat u authentieke geneesmiddelen koopt.

1            Focus op vervalste geneesmiddelen

De richtlijn definieert vervalste geneesmiddelen als geneesmiddelen die de koper misleiden doordat zij:

  • onterecht de indruk wekken dat zij een werkzame stof bevatten
  • potentieel schadelijke ingrediënten bevatten die niet op het etiket zijn vermeld

 

Definitie van vervalste geneesmiddelen uit de richtlijn

Een geneesmiddel met een valse voorstelling van:

a) zijn identiteit, waaronder begrepen zijn verpakking, etikettering, zijn naam of zijn samenstelling wat betreft alle bestanddelen, waaronder begrepen de hulpstoffen, en de concentratie van die bestanddelen;

b) zijn oorsprong, waaronder begrepen zijn fabrikant, het land van vervaardiging, het land van oorsprong, of de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, of

c) zijn geschiedenis, waaronder begrepen de registers en documenten met betrekking tot de gebruikte distributiekanalen.


onterecht de indruk wekken dat zij afkomstig zijn uit een bepaald land of van een bepaalde producent of leverancier

 

2            Waarop moet u letten als u online geneesmiddelen koopt?

Online winkelen is eenvoudig, gemakkelijk en tijdbesparend. Maar geneesmiddelen zijn geen gewoon product: we vertrouwen erop dat ze veilig en doeltreffend zijn om ons gezond te houden.

Vertrouwen in de leverancier

Dankzij het logo en het register kunt u nagaan of u veilig online winkelt. Denk erom dat u eerst op het logo klikt, dan het register controleert en pas dan uw geneesmiddelen koopt. Het logo garandeert u dat u bij een erkende leverancier koopt als u wordt doorgestuurd naar het register van het land met de vlag op het logo.

Nadat u in dat register hebt gecontroleerd of uw apotheek of verkoper geregistreerd is, kunt u met een gerust gemoed aankopen doen, wetende dat in de hele toeleveringsketen de strengste normen worden gehanteerd.

Wat kunt u kopen?

Veel geneesmiddelen zijn alleen verkrijgbaar op doktersvoorschrift, omdat zij schadelijk zijn als zij onjuist worden gebruikt, of ernstige bijwerkingen hebben waarvan u en uw arts zich bewust moeten zijn. Kom niet in de verleiding om dergelijke geneesmiddelen te kopen zonder uw huisarts te raadplegen. Bonafide verkopers vragen u altijd om een recept of voorschrift als dat nodig is. Sommige EU-landen verbieden zelfs de verkoop van deze geneesmiddelen via internet.

Ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen, zoals pijnstillers, kunnen problemen veroorzaken als zij onjuist worden gebruikt. Het is altijd goed om te controleren of een geneesmiddel wel samengaat met een geneesmiddel dat u al neemt. Denk eraan dat u altijd alle mogelijkheden kunt bespreken met uw huisarts of apotheker.

U dient ook te weten dat u alleen die geneesmiddelen mag of kunt bestellen die in uw eigen land zijn toegelaten.

En ten slotte moet u beseffen dat er bij alle geneesmiddelen een kleine kans op bijwerkingen is. Als u een geneesmiddel neemt en u voelt zich daarna onwel, moet u altijd medisch advies inwinnen. Uw veiligheid komt op de eerste plaats.

3         Vergeet niet om op het logo te klikken

Als u geneesmiddelen via internet wilt kopen moet u klikken, controleren en dan pas kopen. Indien  u na een klik op het logo, wordt doorgeleid naar de vermelding van de apotheek in de lijst van erkende apotheken/verkopers in het land dat overeenstemt met de vlag op het logo, kunt u er zeker van zijn dat u deze apotheek voldoet aan de wetgeving die uw veiligheid waarborgt.

Laatste update op 16/12/2020