DHPC's (Direct Healthcare Professional Communications)

Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een brief dat door de farmaceutische firma’s naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden om hen te informeren over mogelijke risico’s opgetreden tijdens het gebruik van bepaalde geneesmiddelen en over de maatregelen of de aanbevelingen om deze risico’s te beperken. De bedoeling van een DHCP is om de gezondheidszorgbeoefenaars zo goed mogelijk te informeren zodat de veiligheid door het correct gebruik van geneesmiddelen kan worden verhoogd. De farmaceutissche firma’s moeten hun voorstel voor een DHPC voorleggen aan de bevoegde autoriteiten ter goedkeuring.

DHPC’s kunnen worden teruggevonden in de geneesmiddelendatabank.
Zoek de naam van het geneesmiddel om de DHPC te raadplegen. Klik in de resultaten op “DHPC”.

Een DHPC is specifiek bestemd voor artsen en apothekers. Aangezien de DHPC’s wel toegankelijk zijn voor het publiek, verzoeken wij patiënten die hierover vragen hebben, hun arts of apotheker te raadplegen.

Meer informatie
Procedure voor de verzending van een DHPC
Aanvraagformulier voor de goedkeuring van een DHPC  
Voor de DHPC’s die verstuurd worden in het kader van RMA’s (Risk Minimisation Activities)
 

 

 

Laatste update op 10/11/2023