DHPC 2011

Torisel (temsirolimus): het visueel controleren van het verdunningsmiddel (8 december 2011)

Prostim (carboprost trometamol): het juiste gebruik, via intramusculaire injectie (december 2011)

Sipralexa (escitalopram): verband met een dosisafhankelijke QT-intervalverlenging (5 december 2011)

Fastum gel (ketoprofen): maatregelen om de risico's verbonden aan topische formulaties te verminderen (1 december 2011)

Daktarin 20mg/g oral gel (miconazol): belangrijke veiligheidsinformatie en gewijzigde Samenvatting van de Kenmerken van het Product (7 november 2011)

Taxotere 1-injectieflacon (docetaxel): risico op uitboring van de stop bij gebruik van grote injectienaalden (november 2011)

Motilium, Touristil en andere (domperidon): cardiovasculaire veiligheid (november 2011)

Cipramil (citalopram): dosisafhankelijke QT-intervalverlenging (oktober 2011)

Pradaxa (dabitragan etexilaat): belang van de nierfunctiecontrole (27 oktober 2011)

Xigris (drotrecogin alfa (geactiveerd) : terugtrekking van de markt (25 oktober 2011)

Inflexal V (vaccin tegen griep): verhoogd risico op koorts bij kinderen (25 oktober 2011)

Methergin (methylergometrine): stopzetting van de commercialisatie van de druppels en belangrijke informatie over de veiligheid bij i.m./i.v. toediening (24 oktober 2011)

Refludan (lepirudine): aanstaande permanente stopzetting (21 oktober 2011)

Revlimid (lenalidomide): risico van tweede primaire tumoren (18 oktober 2011)

Revatio (sildenafilcitraat): verhoogd mortaliteitsrisico bij het gebruik van hogere dan aanbevolen dosissen bij pediatrische patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (5 oktober 2011)

Multaq (dronedarone): beperking van het gebruik (3 oktober 2011)

VFend (voriconazol): fout in de beschrijving van de dosisaanpassing in de Franse versie van de publieksbijsluiter (29 september 2011)

NPlate (romiplostim): risico op ziekteprogressie tot acute myeloïde leukemie (AML) bij patiënten met myelodysplastisch syndroom (MDS) (22 september 2011)

Caelyx (gepegyleerd liposomaal doxorubicine): leveringsproblemen (14 september 2011)

Sprycel (dasatinib): Pulmonaire Arteriële Hypertensie (PAH) (19 augustus 2011)

MabThera (rituximab): fatale infusiegerelateerde reacties in patiënten met reumatoïde artritis (12 augustus 2011)

Multaq (dronedarone): voorlopige onderzoeksresultaten die wijzen op een verhoogd cardiovasculair risico (29 juli 2011)

Actos (pioglitazone): lichte verhoging van het risico van blaaskanker bij langdurig gebruik (28 juli 2011)

Prevenar 13 (pneumokokkenvaccin) vervangt Prevenar in de vaccinatiecampagnes van de Vlaamse Overheid (6 juli 2011)

Fastum gel (ketoprofen): maatregelen om risico's verbonden aan topische formulaties te beperken (1 juni 2011)

Loftyl (buflomedil): terugtrekking van orale formuleringen (26 mei 2011)

Onsenal (celecoxib) : vrijwillige terugtrekking in de EU (10 mei 2011)

Vectibix (panitumumab): keratitis en ulceratieve keratitis (9 mei 2011)

Thalidomide Celgene (thalidomide): thrombo-embolie (6 mei 2011)

Efient (prasugrel): gevallen van overgevoeligheid waaronder angio-oedeem (4 april 2011)

Revlimid (lenalidomide): mogelijk risico van tweede primaire kwaadaardige tumoren (4 april 2011)

Vivaglobin (humaan normaal immunoglobuline): risico op thrombo-embolische bijwerkingen met betrekking tot het subcutaan of incorrect intraveneus gebruik (1 april 2011)

Zerit (stavudine): beperking van de indicatie als gevolg van potentieel ernstige bijwerkingen (17 maart 2011)

Tygacil (tigecycline): verhoogde mortaliteit in klinische studies (11 maart 2011)

Vistide (cidofovir): ernstige bijwerkingen na off-label gebruik (12 januari 2011)

Laatste update op 16/12/2020