Goed gebruik van geneesmiddelen

Het goed gebruik van een geneesmiddel is:

 • het gebruik van het juiste geneesmiddel, 
 • op het juiste moment (en alleen wanneer strikt noodzakelijk), 
 • rekening houdend met
  • de voorschriften van de arts, 
  • de aanwijzingen van de apotheker,
  • de informatie op de bijsluiter.

Kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid moeten altijd worden gerespecteerd bij het gebruik van geneesmiddelen. 

 1. Het juiste geneesmiddel
  Gebruik geneesmiddelen alleen waarvoor ze moeten worden gebruikt. Experimenteer niet op eigen houtje met geneesmiddelen en gebruik geen geneesmiddelen van andere gezinsleden.
   
 2. Het juiste moment
  Gebruik geneesmiddelen alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Gebruik ze ook niet korter of langer dan voorgeschreven door uw arts, apotheker of de bijsluiter. Houd ook rekening met het optimale moment van toediening (‘s morgens, ‘s avonds, voor of na het eten …) aangezien dit de opname van het geneesmiddel en het optreden van eventuele bijwerkingen kan beïnvloeden.
   
 3. Rekening houdend met de voorschriften van de arts, het advies van de apotheker, de informatie op de bijsluiter
  Uw arts kent uw medisch dossier. De arts weet het best waar u op moet letten bij het gebruik van een geneesmiddel. Uw arts zal u dan ook persoonlijk advies kunnen geven op basis van uw medische voorgeschiedenis (andere aandoeningen, andere geneesmiddelen) en een aangepast medicatieschema kunnen opstellen. Volg dit persoonlijk advies dan ook altijd strikt op.

  Uw apotheker kan u informatie geven over de werking van een geneesmiddel, de indicaties, het beste tijdstip van inname, de mogelijke bijwerkingen en/of de wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Volg het advies nauwkeurig op.

  De bijsluiter bevat belangrijke informatie over uw geneesmiddel: waarvoor wordt het gebruikt, wanneer moet u extra voorzichtig zijn, hoe moet u het middel innemen, wat zijn de mogelijke bijwerkingen en hoe moet u het middel bewaren. Lees deze informatie zorgvuldig voordat u het geneesmiddel gebruikt.

  Het FAGG ontwikkelde de campagne Een geneesmiddel is geen snoepje – 12 tips voor een goed gebruik van een geneesmiddel om patiënten te informeren over het goed gebruik van geneesmiddelen.

Thema’s
De thema’s die in deze rubriek worden behandeld zijn:

Contact
info.medicines@fagg.be

 

 

Laatste update op 15/12/2022