Informatie voor een goed gebruik

Gegevensbank van vergunde geneesmiddelen

De geneesmiddelendatabank van het FAGG bevat informatie over alle in België vergunde geneesmiddelen, met daarbij een link naar relevante documenten zoals de bijsluiter, de SKP (samenvatting van de kenmerken van het product, de RMA (Risk Minimisation Activities) en de DHPC (Direct Healthcare Professional Communication). 

Deze informatie is belangrijk in het kader van het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen.

Farmacotherapeutische informatie

Om het rationeel gebruik van geneesmiddelen te bevorderen is het essentieel dat de gezondheidswerkers kunnen steunen op objectieve, recente en gemakkelijk toegankelijke informatie, uitgewerkt met respect voor het principe van op evidentie gebaseerde geneeskunde.

In deze optiek heeft het FAGG een partnerschap afgesloten met onafhankelijke organismen die objectieve informatie over geneesmiddelen bezorgen. Op wie manier wordt er rekening gehouden met de verwachtingen van de gezondheidswerkers op het vlak van kwaliteit en toegankelijkheid van de informatie.

-         Partnerschap met de VZW Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). Deze vereniging wordt erkend en gesubsidieerd door het FAGG en publiceert het Ge commentarieerd geneesmiddelenrepertorium, de Folia  Pharmacotherapeutica, en de Transparantiefiches, die gratis worden verstuurd naar de artsen, apothekers en tandartsen.

Om een rationele keuze te vergemakkelijken, zijn de in België verkrijgbare geneesmiddelen, op basis van hun farmacologische en therapeutische eigenschappen, gegroepeerd in 20 hoofdstukken. Voor elke klasse wordt er een commentaar gegeven over de plaats van de verschillende geneesmiddelen. De prijs en de terugbetalingsvoorwaarden zijn eveneens vermeld in dit Repertorium.

Het Repertorium alsook de andere publicaties van het BCFI kunnen ook geraadpleegd worden op de website www.bcfi.be . In de rubriek «Goed om weten» geeft ook, op een snelle manier, een eerste standpunt over actuele onderwerpen inzake geneesmiddelen. Het is ook mogelijk om zich in te schrijven om per e-mail de ”Folia Express” te ontvangen die waarschuwen voor een nieuwe publicatie op deze website.

-         Partnerschap met de vzw «Project Farmaka» voor mondelinge informatie aan artsen door onafhankelijke artsenbezoekers. www.farmaka.be

Specifieke informatie voor het goed gebruik van bepaalde geneesmiddelen

De Geneesmiddelencommissie en de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen hebben aanbevelingen gedaan inzake het goed gebruik van zuurstoftherapie. Deze aanbevelingen werden besproken door vertegenwoordigers van de huisartsen, pneumologen, en apothekers op een overlegvergadering georganiseerd door het fagg. 
Zuurstoftherapie: aanbevelingen.

Het FAGG trekt ook de aandacht op de campagnes die gevoerd worden door het Directoraat-Generaal «Gezondheidszorgvoorzieningen» van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, betreffende benzodiazepines en antibiotica. De Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid «BAPCOC» (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) zorgt voor de promotie voor een rationeel gebruik van antibiotica in België.

Geneesmiddelen en internet : let op gevaar!

Het FAGG vestigt de aandacht op het potentieel gevaar dat men loopt bij de aankoop van geneesmiddelen via de illegale circuits van internet: veelvuldige namaak, twijfelachtige kwaliteit en bewaringsvoorwaarden, niet gegarandeerde doeltreffendheid en veiligheid, risico op slecht gebruik van geneesmiddelen zonder medische controle en zonder raad van de apotheker over de te nemen voorzorgen en de interacties met andere producten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), in samenwerking met de overheid bevoegd voor de reglementering van de geneesmiddelen, deskundigen inzake informatie op dit gebied, consumentenorganisaties en de farmaceutische industrie, heeft een gids samengesteld over het thema « Geneesmiddelen en internet». De besproken thema’s zijn de volgende: «Internet, bron van gezondheidsinformatie», «Betrouwbaarheid van de informatie?», «Waarschuwingen», «10 redenen om voorzichtig te zijn», «Vraag je arts of apotheker om raad».

Contact:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Dienst Goed Gebruik
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Tel. : +32 (0)2 528 40 00 
Fax : +32 (0)2 528 40 01

Email : info.medicines@fagg.be
 

Laatste update op 05/03/2021