Voriconazol Accord (Accord Healthcare)

Actief bestanddeel: voriconazol

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Vraag- en antwoordbrochure 09/2016 FR NL
Controlelijst 09/2016 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Waarschuwingskaart 09/2016 FR NL DE

 

Laatste update op 14/11/2016