Holoclar (Chiesi)

Actief bestanddeel: Ex vivo geëxpandeerde, autologe, humane corneale epitheleelcellen die stamcellen bevatten

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Voorlichtingsmateriaal 01/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Voorlichtingsmateriaal 01/2017 FR NL DE

 

Laatste update op 18/01/2017