Portrazza (Eli Lilly)

Actief bestanddeel: nécitumumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Communicatie 12/2016 FR NL

Dit geneesmiddel is momenteel niet gecommercialiseerd.
 

Laatste update op 24/03/2017