Zinbryta (Biogen)

Actief bestanddeel: daclizumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Richtlijnen 02/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Waarschuwingskaart 02/2017 FR NL DE

 

Laatste update op 09/03/2017