Abacavir-Lamivudin Sandoz

Actief bestanddeel: abacavir, lamivudine

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Presentatie 03/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Waarschuwingskaartje 03-2017 FR-NL-DE

 

 

 

Laatste update op 05/05/2017