Ozurdex (Allergan)

Actief bestanddeel: dexamethason

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Informatie 07/2015 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Gids 07/2015 FR NL DE
Audio-Cd 07/2015      

 

Laatste update op 28/04/2016