Glybera (Uniqure)

Actief bestanddeel: alopigeen tiparvovec

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Presentatie klinisch personeel 03/2016 FR NL
Présentatie apothekers 03/2016 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Informatie 03/2016 FR NL DE
Voorvallendagboek 03/2016 FR NL DE
Waarschuwingskaart 03/2016 FR NL DE

 

Laatste update op 02/05/2016