Aubagio (Genzyme)

Actief bestanddeel : teriflunomide

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Richtlijnen voorlichting/bespreking 08/2014 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiëntenkaart 08/2014 FR NL DE
Laatste update op 09/05/2018