Bocouture (Merz)

Actief bestanddeel : botulinum toxine type A

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Presentatie 11/2015 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Educatieve informatie 11/2015 FR NL DE
Laatste update op 03/12/2015