Defitelio (Gentium)

Actief bestanddeel : defibrotide

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatiebrief 10/2015 FR NL

Dit geneesmiddel is momenteel niet gecommercialiseerd.

Laatste update op 06/10/2015