Efient (Eli Lilly)

Actief bestanddeel : prasugrel (hydrochloride)

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Educatif materiaal 07/2017 FR NL

 

Laatste update op 21/09/2017