Entyvio (Takeda)

Actief bestanddeel : vedolizumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Belangrijke veiligheidsinformatie 09/2018 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Waarschuwingskaart 09/2018 FR NL DE
Laatste update op 21/11/2018