Entyvio (Takeda)

Actief bestanddeel : vedolizumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Belangrijke veiligheidsinformatie 04/2019 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Waarschuwingskaart 04/2019 FR NL DE
Laatste update op 11/06/2019