Forsteo (Eli Lilly)

Actief bestanddeel : teriparatide

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

DVD 03/2013
Demopen 03/2013

Materiaal voor de patiënt

Patiëntenbrochure 03/2013 FR NL DE
Laatste update op 04/08/2015