Humalog 200 (Eli Lilly)

Actief bestanddeel: insuline lispro

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

DHPC 07/2015 FR NL
HHerinnering communicatie 07/2015 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Communicatie 07/2015 FR NL DE
Laatste update op 14/09/2016