Imnovid (Celgene)

Actief bestanddeel : pomalidomide

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

DHPC 01/2017 FR NL

Dit geneesmiddel is onderworpen aan een gecontroleerd distributiesysteem.
Artsen en apothekers moeten de firma Celgene contacteren voor het verkrijgen van de andere materialen bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars en voor de patiënten.

Laatste update op 24/03/2017