Isocural (Pierre Fabre)

Actief bestanddeel : isotretinoïne

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Gids voor artsen 03/2016 FR NL
Gids voor apothekers 03/2016 FR NL
Hulpmiddel dialoog 03/2016 FR NL
Brief arts verantwoordelijk voor de patiënt 03/2016 FR NL
Brief zorgverlener voor anticonceptie 03/2016 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Brochure anticonceptie 03/2016 FR NL DE
Brochure vrouwelijke patiënten 03/2016 FR NL DE
Brochure mannelijke patiënten 03/2016 FR NL DE
Toestemmingsformulier 03/2016 FR NL DE
Logboek van de patiente 03/2016 FR NL DE

 

Laatste update op 02/08/2016