Isosupra Lidose (SMB)

Actief bestanddeel : isotretinoïne

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Brochure voor artsen 10/2015 FR NL
Checklist 10/2015 FR NL
Brochure voor apothekers 10/2015 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Informatiebrochure 10/2015 FR NL DE
Brochure voor vrouwelijke patiënten 10/2015 FR NL DE
Akkoordverklaring voor behandeling en anticonceptie 10/2015 FR NL DE
Laatste update op 12/10/2016