Kadcyla (Roche)

Actief bestanddeel : trastuzumab-emtansine

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatie 01/2019 FR NL
Laatste update op 21/01/2019